Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan Olunur

T.C.
YALVAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/844 Esas 05/05/2023 İ L A NDavacı Tarık Kiriş vekili tarafından Davalı Uğur Torun aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında mahkememizde yapılan açık yargılamasında, Davalı Uğur Torun'a dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeye ilişkin tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra iş bu dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli 25/10/2023 gün ve saat 09:20'de yapılacak olan duruşmaya esas, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeye ilişkin tebligatın adı geçen davalı Uğur Torun'a tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838158